Distrubusjon - Olsen Transport AS

Gate 1 - 228, 6700 Måløy - Telefon: 905 23 777
Alt i transport - 24 timers service!
Gå til innhold
- DISTRIBUSJON -

Distribusjon:
Varer som kjem med Hurtigruta til Måløy, samt andre gods som kjem med båtar, utfører vi distribusjon. Vi distribuerer også varer for diverse samarbeidspartnarar som levera varer inn til vårt lager på Raudeberg.
For Tine Meieri SA distribuerer vi mjølk og meieriprodukt kvar veke, ut til forskjellige butikkar og bedrifter.
Tilbake til innholdet