Thermotransport - Olsen Transport AS

Gate 1 - 228, 6700 Måløy - Telefon: 905 23 777
Alt i transport - 24 timers service!
Gå til innhold
- THERMOTRANSPORT-

Thermotransport:
Olsen Transport har fleire bilar som vi benytter til thermotransport, der vi køyre mykje lokalt med ferske og frosne produkt, då spesielt for fiskeindustrien. Vi har 3 semiar som kan lastast med gods som skal halde forskjellig temperatur (for eksempel kjøl i eine delen og frys i andre delen). På desse kan vi laste dobbelt (med bommar) i høgda, opp til 66 pallar pr. bil.

Vidare køyre vi som regel fleire gongar i veka med temperaturregulert gods rundt om i heile Sør-Noreg. Vi har eigne bilar som går fast fleire gongar mot Østlandet og Møre, også har vi faste samarbeidspartnar slik at vi kan tilby transport til våre kundar mot Sørlandet, Bergen og Trøndelag.

Vi køyre temperaturregulert utanlands, og i den forbindelse ordnar vi alle nødvendige papir. Ferske og frosne produkt krev temperaturkontrollert transport, og våra bilar som blir benytta til denne type transport er utstyrte med aggregat som beheld kvaliteten på varene som blir transportert.

Tilbake til innholdet