Spesialtransport - Olsen Transport AS

Gate 1 - 228, 6700 Måløy - Telefon: 905 23 777
Alt i transport - 24 timers service!
Gå til innhold
.
- SPESIAL TRANSPORT -

Spesialtransport:
For diverse spesialoppdrag har vi åpentralle som gjer oss moglegheit til å køyre både breie- lange, og høge kolli. Vi har også erfaring med utanlandstransport, og i den forbindelse ordnar vi alt av nødvendige søknadar som trengs i forbindelse med transporten. Vi kan transportere ADR gods, der vi sørger for ein forsvarleg handtering og sikker frakt av godset.

Følgjebil/Express:
Dersom det er behov for følgjebil i forbindelse med spesialoppdrag, eller det dukkar på ein Express tur, har vi fleire varebilar som kan utføre denne tenesta.

Tilbake til innholdet